GRATULERER! Du har svart riktig på alle spørsmålene om fysisk og psykisk vold. Trykk på knappen for å få diplom :)