GRATULERER! Du har svart riktig på alle spørsmålene om seksuelle overgrep! Trykk på knappen for å få diplom :)